Poskytuji právní služby především v oblasti práva trestního, občanského, pracovního a okrajově i v oblasti práva obchodního a správního.

Vystudoval jsem právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Koncipientskou praxi jsem vykonával v advokátní kanceláři JUDr. Lucie Kýčkové. Advokátní zkoušku jsem vykonal v dubnu v roce 2014, tedy již ze znalostí nového občanského zákoníku.

Kontakt