poskytuji tyto právní služby

obecně: právní stanoviska, posouzení věci

právo trestní: zastupování obviněného a poškozeného v trestním řízení

právo občanské a obchodní: závazkové právo, smlouvy (o dílo, kupní, zástavní, nájemní, převody nemovitostí), rozvody, vypořádání SJM, spory o výživné, poměry mezi rodiči a dětmi, žaloby, spory o vlastnictví, věcná břemena, bezdůvodné obohacení, spotřebitelské právo, náhrada škody, zastupování před soudy

právo správní:správní řízení, přestupové řízení

právo pracovní: pracovní poměr, neplatnost výpovědi, odpovědnost za škodu

právo insolvenční: sepisuji návrh na povolení oddlužení , včetně podání k příslušnému soudu

trestní právo

V oblasti trestního práva poskytuji komplexní právní služby.

Pokud je s Vámi zahájeno trestní řízení, popř. pokud jste podezřelý, rád převezmu Vaší obhajobu.

Pokud jste v důsledku spáchání trestného činu poškozený, mohu Vás zastoupit jako Váš zmocněnec v trestním řízení.

Cena: nejčastěji účtuji cenu dle advokátní tarifu, tedy dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. Na ceně se s Vámi domlouvím na 1. poradě, aby jste již od počátku věděli, na čem jste.

oddlužení

Institut oddlužení je určen pro ty z Vás, kteří nejsou schopni platit své závazky, své dluhy.

Připravím pro Vás návrh na povolení oddlužení a podám k příslušnému Krajskému soudu.

Cena za návrh: dle zákona, tedy 4.000,- Kč, popř. 6.000,- Kč (v případě oddlužení obou manželů).

Kontakt